Последние новости

Главная arrow Студентам arrow Расписание arrow Расписание - Английский язык
Расписание - Английский язык
  • Расписание учебных групп  по английскому языку в весеннем семестре 2008/2009 г.

1 КУРС Группы Английского языка

Весенний семестр 2008/2009 уч. год

Группа 01/08 Англ. Группа 02/08 Англ. Группа 03/08 Англ.
«Туристы» «Средняя» (12-14 ош.) «Средняя» (15-18 ош.)
Время занятий: Время занятий: Время занятий:
ВТ. 15.35-17.10 Ауд. С-603а ВТ. 15.35-17.10 Ауд. Ж-521 ВТ. 15.35-17.10 Ауд. С-518
ЧТ. 15.35-17.10 Ауд. З-600 ЧТ. 15.35-17.10 Ауд. С-518 ЧТ. 15.35-17.10 Ауд. З-600а
Преп. Слепнева М.А. Преп. Чернова О.В. Преп. Булганина Л.Г.
Ф.И.О. Гр. Ф.И.О. Гр. Ф.И.О. Гр.
1 Волобуева В.Ю. 4 1 Бокова Ю.В. 1 1 Сагинашвили Л.Е. 1
2 Григорьева В.С. 4 2 Данилкина С.М. 1 2 Боровихина А.Ю. 2
3 Кузнецова Я.А. 4 3 Рюмина О.А. 1 3 Кожина И.С. 2
4 Мехтиева Ю.Я. 4 4 Потапова А.Д. 2 4 Лазарева И.В. 2
5 Пачикова Т.В. 4 5 Романец В.О. 2 5 Сороченкова Н.В. 2
6 Плужникова И.Г. 4 6 Шицков Л.Н. 2 6 Васильева С.М. 3
7 Потапова Т.О. 4 7 Клепиков Н.В. 6 7 Молдован О.Ю. 3
8 Романов К.В. 4 8 Козовков А.В. 10 8 Сибгатуллина Р.М. 3
9 Смирнова Ю.А. 4 9 Соколов А.А. 10 9 Егорова Е.А. 6
10 Сустретова Д.А. 4 10     10 Затрова Д.А. 6
11 Хамидуллин М.А. 4 11     11 Медведев А.П. 6
12 Шестовец О.И. 4 12     12 Колосова А.С. 10
13 Щербакова А.А. 4 13     13    
14 Щербаченко А.А. 4 14     14    
15     15     15    
                 
Группа 04/08 Англ. Группа 05/08 Англ. Группа 06/08 Англ.
С «0» “Слабая» (27-32 ош.) «Сильная» (3-7 ош.)
Время занятий: Время занятий: Время занятий:
ВТ. 15.35-17.10 Ауд. Ж-522 ВТ. 15.35-17.10 Ауд. З-600 ВТ. 13.45-15.20 Ауд. С-518
ЧТ. 15.35-17.10 Ауд. С-522 ЧТ. 15.35-17.10 Ауд. С-603а ЧТ. 13.45-15.20 Ауд. З-600а
Преп. Васильева Н.А. Преп. Морозова М.В. Преп. Булганина Л.Г.
1 Булатова О.С. 1 1 Бокова Е.В. 1 1 Веремеевич А.Д. 1
2 Дранишникова Е.О. 1 2 Каюмов О.В. 1 2 Чаркина Е.В. 1
3 Лаптев Д.Е. 1 3 Титова Я.Д. 1 3 Алексеева И.С. 2
4 Сайфутдинова Н.Р. 1 4 Хасянова Л.Т. 1 4 Давтян Х.Д. 2
5 Ходаковский И.В. 2 5 Шинкарук А.И. 2 5 Альянов Р.С. 3
6 Заборцева Д.С. 3 6 Бардыгин С.А. 3 6 Василенко С.В. 6
7 Волчков Е.Ф. 6 7 Павленко Р.Д. 6 7 Вершкова В.В. 6
8 Дренясова Е.В. 6 8 Ахатов К.Д. 6 8 Короткая А.Г. 6
9 Иванченко К.С. 6 9 Кабулбаев А.Ж. 6 9 Костенко А.А. 6
10 Озеров А.Ю. 6 10 Кальченко Д.Д. 10 10 Ульянова Э.К. 6
11 Титов М.В. 6 11 Козлович Е.О. 10 11 Чудакова В.С. 6
12 Щербина Д.С. 6 12 Кузнецова Т.В. 10 12    
13     13     13    
14     14     14    
15     15     15    
                 
Группа 07/08 Англ. Группа 08/08 Англ. Группа 09/08 Англ.
«Туристы» «Сильная» (8-12 ош.) «Средняя» (19-20 ош.)
Время занятий: Время занятий: Время занятий:
ВТ. 13.45-15.20 Ауд. С-603а ВТ. 13.45-15.20 Ауд. Ж-521 ВТ. 13.45-15.20 Ауд. З-600
ЧТ. 13.45-15.20 Ауд. З-600 ЧТ. 13.45-15.20 Ауд. С-518 ЧТ. 13.45-15.20 Ауд. С-206
Преп. Иванова Е.В. Преп. Чернова О.В. Преп. Королева Т.А.
1 Алиферова А.В. 4 1 Лещова Н.А. 1 1 Рябушкина К.С. 1
2 Голубева К.А. 4 2 Матыскина Е.А. 1 2 Ширяева А.А. 1
3 Денискина Л.С. 4 3 Морогина А.В. 1 3 Иванова Л.С. 2
4 Мозглякова Н.С. 4 4 Бровкина О.В. 2 4 Солдатова О.И. 2
5 Парфенюк В.А. 4 5 Дорохова А.И. 3 5 Ломоносова Н.А. 3
6 Полукчи А.А. 4 6 Журавлев Н.А. 3 6 Пятницкая С.Н. 3
7 Раплева С.Е. 4 7 Пенчук А.В. 3 7 Чингина Ю.А. 6
8 Славнова А.С. 4 8 Цветова Т.А. 3 8 Марунов С.К. 10
9 Смелянец К.О. 4 9 Кобылянская О.В. 6 9 Новиков В.С. 10
10 Тихомиров А.С. 4 10 Резяпова Ю.А. 10 10 Цветкова В.А. 10
11 Черноусов Н.В. 4 11 Скляров Д.Е. 10 11 Чепурная М.П. 10
12 Шилкина О.В. 4 12 Соколов В.Ю. 10 12    
13 Щербинина Е.А. 4 13     13    
14   4 14     14    
15   4 15     15    
                 
                 
                 
Группа 10/08 Англ.            
«Слабая» (21-26 ош.)            
Время занятий:            
ВТ. 13.45-15.20 Ауд. Ж-522            
ЧТ. 13.45-15.20 Ауд. С-522            
Преп. Васильева Н.А.            
1 Аминова Ю.Р. 1            
2 Гордеев Д.С. 1            
3 Гостяева Ю.В. 1            
4 Мадоян Д.О. 1            
5 Маликова В.С. 1            
6 Нагайцева В.В. 1            
7 Кабирова Г.М. 2            
8 Минакова С.А. 2            
9 Селиверстова М.А. 2            
10 Балашов Л.В. 6            
11 Миронов Д.А. 10            
12                
13                
14                
15                

2 КУРС Группы Английского языка

Группа 01/07 Англ. Группа 02/07 Англ. Группа 03/07 Англ.
«Туристы» С «0» «Сильная»
Время занятий: Время занятий: Время занятий:
ПН. 09.20-10.55 Ауд. С-603а ПН. 09.20-10.55 Ауд. З-600 ПН. 09.20-10.55 Ауд. С-510
ЧТ. 11.10-12.45 Ауд. З-600а ЧТ. 11.10-12.45 Ауд. С-603а ЧТ. 11.10-12.45 Ауд. З-600
Преп. Слепнева М.А. Преп. Григорян Д.Д. Преп. Морозова М.В.
Ф.И.О. Гр. Ф.И.О. Гр. Ф.И.О. Гр.
1 Беликова Н.А. 4 1 Васильева А.Д. 1 1 Агеева О.Л. 1
2 Бородина Е.А. 4 2 Дубик Я.В. 1 2 Беляева М.С. 1
3 Зверева А.В. 4 3 Костина Н.В. 1 3 Гынина Е.Б. 1
4 Камынина Е.Н. 4 4 Маренков А.В. 1 4 Кусембаева А.А. 1
5 Карасёва А.В. 4 5 Хлебникова М.И. 1 5 Петрушина А.В. 1
6 Кольцова М.А. 4 6 Горбачева А.Д. 3 6 Ершова О.В. 2
7 Петухов А.Г. 4 7 Дудылева А.А. 3 7 Сусакова Е.В. 2
8 Удовиченко Е.А. 4 8 Дорохина Т.А. 3 8 Власкин А.И. 3
9 Хеладзе М.М. 4 9 Симонян А.С. 6 9 Абакумов С.И. 6
10 Чекаданова А.Г. 4 10 Барбашева Т.Ю. 10 10 Назарова М.А. 6
11 Щепина А.Г. 4 11 Покойная М.А. 10 11 Наперов А.С. 6
      12 Соболева Е.С. 10 12 Цапок Е.В. 6
            13 Забелина Е.В. 10
                 
                 
                 
Группа 04/07 Англ. Группа 05/07 Англ. Группа 06/07 Англ.
С «0» «Средняя» «Слабая»
Время занятий: Время занятий: Время занятий:
ПН. 09.20-10.55 Ауд. Ж-522 ПН. 09.20-10.55 Ауд. Ж-509 ПН. 11.10-12.45 Ауд. С-603а
ЧТ. 11.10-12.45 Ауд. С-522 ЧТ. 11.10-12.45 Ауд. С-206 ЧТ. 09.20-10.55 Ауд. З-600
Преп. Попова О.А. Преп. Булганина Л.Г. Преп. Морозова М.В.
1 Герасименкова Л.А. 1 1 Гуревич А.В. 1 1 Бугрова М.В. 1
2 Шульга В.В. 1 2 Потемкина К.А. 1 2 Бычков П.А. 1
3 Ванина Е.А. 2 3 Голышева А.С. 2 3 Крюков Р.В. 1
4 Мартакова Е.А. 2 4 Кислова И.А. 2 4 Аверина Н.В. 2
5 Метальникова И.С. 2 5 Тимошкина И.С. 2 5 Андреева Д.С. 2
6 Обухова И.А. 2 6 Веркин И.А. 3 6 Андреева Ю.П. 2
7 Нуруллаев Д.И. 3 7 Кобзев В.В. 3 7 Бахарь С.А. 2
8 Симонян А.С. 3 8 Щукина И.В. 3 8 Гулеватая И.П. 2
9 Бондарь И.С. 6 9 Галимов Р.Ш. 6 9 Ерёмина А.А. 2
10 Мехтиева А.А. 6 10 Данилин К.Н. 6 10 Маркина О.В. 2
11 Нони Е.Н. 6 11 Корякина С.К. 6 11 Мельникова М.С. 2
12 Панюкова А.И. 10 12 Ослопова Н.В. 6 12 Волнянская О.И. 3
      13 Егорычев А.В. 10 13 Павлюк С.А. 3
      14 Морозова Ю.Г. 10 14 Подлипной А.Г. 6
      15 Пацев Д.О. 10 15 Якунина Ю.С. 6
      16 Тарасова Е.Э. 10      
Группа 07/07 Англ. Группа 08/07 Англ. Группа 09/07 Англ.
«Туристы» «Сильная» «Средняя»
Время занятий: Время занятий: Время занятий:
ПН. 11.10-12.45 Ауд. З-600 ПН. 11.10-12.45 Ауд. С-510 ПН. 11.10-12.45 Ауд. Ж-522
ЧТ. 09.20-10.55 Ауд. С-603а ЧТ. 09.20-10.55 Ауд. З-600а ЧТ. 09.20-10.55 Ауд. С-522
Преп. Григорян Д.Д. Преп. Слепнева М.А. Преп. Попова О.А.
1 Борисенко А.А. 4 1 Есин А.М. 1 1 Курлыкова Е.Н. 1
2 Джапаридзе А.А. 4 2 Кузнецова А.В. 1 2 Махотина А.А. 1
3 Маркова Е.А. 4 3 Моллаева А.Ш. 1 3 Даминов М.В. 3
4 Поршина М.А. 4 4 Павлова Е.Н. 1 4 Гельфанд В.В. 6
5 Присяжнюк А.Н. 4 5 Федотов Д.А. 1 5 Голубев А.М. 6
6 Сычева А.В. 4 6 Зубова Ю.С. 2 6 Заводин М.А. 6
7 Терехова М.Н. 4 7 Кузнецова А.Ю. 1 7 Сергеев Е.А. 6
8 Титова Е.В. 4 8 Потапов М.В. 6 8 Третьяков Д.В. 6
9 Хохлова Е.В. 4 9 Якимчук А.П. 6 9 Тупикина И.С. 6
10 Чумак В.Л. 4 10 Болтач Н.С. 10 10 Фомичев А.В. 6
      11 Герасимов А.В. 10 11 Терентьева И.В. 10
      12 Е В.С. 10 12 Флейшман Э.А. 10
      13 Королев А.Ю. 10      
      14 Лепнёва И.П. 10      
                 
                 
                 
                 
                 
Группа 10/07 Англ.            
«Слабая»            
Время занятий:            
ПН. 11.10-12.45 Ауд. Ж-509            
ЧТ. 09.20-10.55 Ауд. С-206            
Преп. Сергушина И.            
1 Васильченко Е.А. 1            
2 Попова Д.В. 1            
3 Рожкова В.А. 2            
4 Богомолова А.М. 3            
5 Жук И.В. 3            
6 Маркова О.Г. 3            
7 Слепченко Е.А. 3            
8 Шнырева А.С. 3            
9 Пильщиков К.В. 6            
10 Саинчук К.В. 10            
                 
                 
                 

3 КУРС Группы Английского языка

Группа 01/06 Англ. Группа 02/06 Англ. Группа 03/06 Англ.
Время занятий: Время занятий: Время занятий:
ПН. 15.35-17.10 Ауд. А-216 ПН. 15.35-17.10 Ауд. З-600 ПН. 15.35-17.10 Ауд. С-510
СР. 11.10-12.45 Ауд. С-501 СР. 11.10-12.45 Ауд. С-510 СР. 11.10-12.45 Ауд. С-513
Преп. Григорян Д.Д. Преп. Слепнева М.А. Преп. Уласенко Л.Я.
1 Аксенова Е.А. 4 1 Афанасьева Н.А. 4 1 Антонова К.Н. 1
2 Величко А.Е. 4 2 Булатова Ю.О. 4 2 Бахурина Н.А. 1
3 Белова С.В. 4 3 Закатова В.Ю. 4 3 Булахова А.С. 1
4 Милованова Н.Ю. 4 4 Зацепина Е.Е. 4 4 Бушуева О.Н. 1
5 Селиванов С.Н. 4 5 Зинина О.С. 4 5 Долбякова С.С. 1
6 Теплышева Е.В. 4 6 Ковалева Ю.Ю. 4 6 Коломацкая Е.Г. 1
7 Федорова В.Е. 4 7 Сабирова А.М. 4 7 Двойнина О.А. 2
8 Ясюкевич Н.А. 4 8 Стельмах Д.М. 4 8 Ломцова М.Н. 2
9 Ширинян П.К. 4 9 Супонина Е.Н. 4 9 Мальцева Л.С. 2
10 Тимошенко М.Н. 4 10 Власова Е.А. 3
11 Чистякова Е.С. 4 11 Бессмертных М.А. 6
Группа 04/06 Англ. Группа 05/06 Англ. Группа 06/06 Англ.
Время занятий: Время занятий: Время занятий:
ПН. 13.45-15.20 Ауд. С-513 ПН. 13.45-15.20 Ауд. С-603а ПН. 13.45-15.20 Ауд. З-600
СР. 09.20-10.55 Ауд. С-510 СР. 09.20-10.55 Ауд. З-600 СР. 09.20-10.55 Ауд. С-603а
Преп. Заславская А.Г. Преп. Попова О.А. Преп. Слепнева М.А.
1 Дударов П.В. 1 1 Ермакова А.С. 1 1 Коптев И.П. 2
2 Ежов Р.Ю. 1 2 Игнатенко Д.А. 1 2 Гончарук Е.А. 3
3 Цыганова И.А. 1 3 Костюк А.С. 1 3 Живов А.В. 3
4 Бидординов Р.Н. 3 4 Пименова Ю.В. 1 4 Митрохина И.И. 3
5 Домбровская О.В. 3 5 Савельева В.С. 1 5 Мишанин Д.В. 3
6 Карая О.А. 3 6 Цыплакова Е.М. 1 6 Новоселова К.М. 3
7 Антонов С.В. 6 7 Васильева М.В. 6 7 Сергеева Т.А. 3
8 Артемов П.И. 6 8 Мазурец Ю.Н. 6 8 Филимонова И.Г. 3
9. Каюмова О.В. 6 9 Якунина П.И. 6 9 Шабанов А.А. 3
10 Белоусова Д.А. 10 10 Шуваев Е.В. 6
11 Иванович М.В. 10
12 Киселева И.И. 10
13 Кузин А.Е. 10
Группа 07/06 Англ. Группа 08/06 Англ. Группа 09/06 Англ.
Время занятий: Время занятий: Время занятий:
ПН. 15.35-17.10 Ауд. С-603а ПН. 15.35-17.10 Ауд. С-513 ПН. 13.45-15.20 Ауд. С-510
СР. 11.10-12.45 Ауд. З-600 СР. 11.10-12.45 Ауд. С-502 СР. 09.20-10.55 Ауд. С-513
Преп. Попова О.А. Преп. Булганина Л.Г. Преп. Уласенко Л.Я.
1 Бахтиярова И.Р. 1 1 Бердников Я.И. 1 1 Бобкова Е.А. 2
2 Большакова Е.В. 1 2 Икомасова С.А. 1 2 Лайкова М.В. 2
3 Губарь А.О. 1 3 Кашуба О.А. 1 3 Приходченко И.А. 2
4 Комов П.А. 1 4 Зятева Д.К. 2 4 Чернышева К.А. 2
5 Лютоева К.А. 1 5 Иванова А.С. 2 5 Фурсеева Н.В. 6
6 Тарасенко О.О. 1 6 Чернова А.С. 2 6 Корчагин И.С. 10
7 Фарафонова Н.В. 1 7 Жданенкова А.М. 3 7 Плитка Д.А. 10
8 Козлова А.В. 2 8 Золотарева Е.А. 3 8 Борхаленко В.А. 10
9 Косухина В.А. 2 9 Лепехина Е.В. 3 9 Дягилева П.З. 10
10 Кузнецова Е.С. 2 10 Мальцева Н.А. 3 10 Юденко А.В. 10
11 Минюк А.П. 3
12 Перкина Р.И. 3
13 Силова Е.А. 3
14 Субботина Н.А. 3
Группа 10/06 Англ.
Время занятий:
ПН. 13.45-15.20 Ауд. А-216
СР. 09.20-10.55 Ауд. С-501
Преп. Григорян Д.Д.
1 Березин Г.Э. 2
2 Глазатова Ю.С. 2
3 Егорова А.А. 2
4 Игнатьева Т.В. 2
5 Пурина М.Г. 2
6 Чубатая А.А. 2
7 Шитова Н.Ю. 2
8 Кузенёва И.А. 3
9 Мазикова О.А. 6
10 Поимцева Е.В. 6
11 Салманова Д.А. 6
12 Акимов М.Н. 10
13 Шкулёва В.А. 10
 

Опросы

Как Вы относитесь к курению и курящим вокруг людям?

Знакомы ли Вы с дистанционным обучением?